Α.Π. & Γκενεράλης Δικηγορική Εταιρεία


Ακίνητα στην Ελλάδα

Οι συνεργάτες της Δικηγορικής Εταιρείας μας διαθέτουν μεγάλη πείρα σε θέματα που αφορούν την αγορά ακινήτου εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από την εταιρεία μας (ενδεικτικά) είναι :

  • Έλεγχοι τίτλων και λήψη των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών στα υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας.
  • Έλεγχοι τίτλων και λήψη των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά γραφεία όλης της χώρας.
  • Συνεργασία με ευρύ δίκτυο συμβολαιογράφων σε όλη τη χώρα με στόχο την επιμέλεια και σύνταξη ενός ολοκληρωμένου και νομικά ορθού συμβολαίου αγοραπωλησίας.
  • Συνεργασία με ευρύ δίκτυο Πολ. Μηχανικών/Τοπογράφων για την σύνταξη του κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος του πρός πώληση ακινήτου.
  • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής κατάστασης από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό.
  • Σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης από αρμόδιο μηχανικό, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση/αυθαιρεσία.
  • Επίλυση των προβλημάτων που τυχόν προκύψουν στην διάρκεια διεκπεραίωσης των ως άνω διαδικασιών.
  • Συνεργασία με εξειδικευμένα λογιστικά γραφεία σε όλη τη χώρα με στόχο την επίλυση φορολογικών προβλημάτων που αφορούν ακίνητα στην Ελληνική επικράτεια.

 


Download
Οδηγός Αγοράς Ακινήτου στην Ελλάδα
21072013.pdf
Adobe Acrobat Document 283.8 KB