Α.Π. & Γκενεράλης Δικηγορική Εταιρεία


Ακίνητα στη Γερμανία

 Η Δικηγορική μας Εταιρεία έχοντας στο δυναμικό της τρεις Ελληνόφωνους Γερμανούς Δικηγόρους είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στο ζήτημα αγοραπωλησίας ακινήτου στο σύνολο της Γερμανικής επικράτειας.

 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες (ενδεικτικά) είναι :

  • Συμβουλευτική σε συνεργασία με Ελληνογερμανό σύμβουλο ακινήτων.
  • Συνεργασία με μεσιτικά γραφεία στο Βερολίνο και την υπόλοιπη Γερμανία.
  • Συλλογή και έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου στη Γερμανία.
  • Σύνταξη νομικής εκτίμησης του ακινήτου (Legal due Diligence)
  • Συνεργασία με Γερμανό συμβολαιογράφο στο Βερολίνο/σύνταξη συμβολαίου στην Γερμανική και Αγγλική γλώσσα.
  • Υπογραφή συμβολαίου στο Προξενείο της Γερμανίας στην Ελλάδα.
  • Υποστήριξη από Γερμανό λογιστή / Φοροτεχνικό.
  • Υποστήριξη σε θέματα εργολαβικών συμβολαίων.
  • Σύσταση εταιρείας στη Γερμανία.
  • Διαχείριση του Ακινήτου μετά την αγορά του.

 

Για αγοραπωλησίες ακινήτων στο Βερολίνο, ενημερωθείτε από τη συνεργαζόμενη μεσιτική εταιρεία Placement Properties